سمینار کارشناسی ارشد آقای رامین سوری با عنوان «ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رامین سوری با عنوان «ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی ارائه دهنده‌: رامین سوری تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11 مکان: سمینار 2

عنوان: ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

ارائه دهنده‌: رامین سوری

تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11

مکان: سمینار 2