« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای رامین سوری با عنوان «ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی ارائه دهنده‌: رامین سوری تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11 مکان: سمینار 2

عنوان: ارائه یک مکانیزم بازار جهت بهینه کردن مبادلات توان در سیستم ریزشبکه چندگانه هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی در شبکه

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

ارائه دهنده‌: رامین سوری

تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11

مکان: سمینار 2