سمینار کارشناسی ارشد آقای رسول حیدری با عنوان «ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی ارائه دهنده: رسول حیدری تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30

عنوان سمینار: ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

ارائه دهنده: رسول حیدری

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30