سمینار کارشناسی ارشد آقای رسول حیدری با عنوان «ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رسول حیدری با عنوان «ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی ارائه دهنده: رسول حیدری تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30

عنوان سمینار: ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

ارائه دهنده: رسول حیدری

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30