« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه‌سازی مکان و اندازه ایستگاه‌های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه‌سازی مکان و اندازه ایستگاه‌های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: «بهینه‌سازی مکان و اندازه ایستگاه‌های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی» نام دانشجو: رضا خالقی استاد راهنما: دکتر محمد حسن مرادی زمان: 10 اسفند ماه

عنوان سمینار: «بهینه‌سازی مکان و اندازه ایستگاه‌های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی»

 نام دانشجو: رضا خالقی

استاد راهنما: دکتر محمد حسن مرادی

زمان: 10 اسفند ماه