سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی با عنوان «بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی »

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی با عنوان «بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار : بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی استاد راهنما : دکتر فدایی تهیه کننده: رضا محمدی زمان و مکان برگذاری: ساعت 10- سمینار3 نیمسال اول سالتحصیلی 96-97

موضوع سمینار : بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

استاد راهنما : دکتر فدایی

تهیه کننده: رضا محمدی

زمان و مکان برگزاری: ساعت 10- سمینار3

نیمسال اول سالتحصیلی 96-97