سمینار کارشناسی ارشد آقای سلمان مخدومی با عنوان «بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سلمان مخدومی با عنوان «بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه ارائه دهنده: سلمان مخدومی تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 14:00 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: سلمان مخدومی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه

1397 ساعت 14:00

مکان: کلاس سمینار صنایع