سمینار کارشناسی ارشد آقای شهریار عبداله زاده با عنوان «امکان سنجی بکارگیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر»

سمینار کارشناسی ارشد آقای شهریار عبداله زاده با عنوان «امکان سنجی بکارگیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار : امکان سنجی بکارگیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر استاد راهنما : آقای دکتر محمود نیلی پژوهشگر : شهریار عبداله زاده تاریخ ارایه سمینار : شنبه 14/6/94 ساعت 11 مکان : دپارتمان عمران

عنوان سمینار : امکان سنجی بکارگیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر

استاد راهنما : آقای دکتر محمود نیلی

پژوهشگر : شهریار عبداله زاده

تاریخ ارایه سمینار : شنبه 14/6/94 ساعت 11

مکان : دپارتمان عمران