سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد همتی با عنوان «تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی استاد راهنما: دکتر مهدی کریمی ارائه دهنده: محمد همتی تاریخ : یکشنبه 18/04/96 ساعت 8 مکان: دپارتمان مهندسی مکانیک

عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما: دکتر مهدی کریمی

ارائه دهنده: محمد همتی

تاریخ : یکشنبه 18/04/96 ساعت

8 مکان: دپارتمان مهندسی مکانیک