« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد همتی با عنوان «تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد همتی با عنوان «تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی استاد راهنما: دکتر مهدی کریمی ارائه دهنده: محمد همتی تاریخ : یکشنبه 18/04/96 ساعت 8 مکان: دپارتمان مهندسی مکانیک

عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما: دکتر مهدی کریمی

ارائه دهنده: محمد همتی

تاریخ : یکشنبه 18/04/96 ساعت

8 مکان: دپارتمان مهندسی مکانیک