« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان "انتخاب بهینه تولید همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت سوخت"

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان "انتخاب بهینه تولید همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت سوخت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار:انتخاب بهینه تولید همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت سوخت استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی پژوهشگر: مهدی گوهری زمان: 2/12/93 ساعت 3بعد از ظهر

موضوع سمینار:انتخاب بهینه تولید همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت سوخت
استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی
 پژوهشگر: مهدی گوهری
زمان: 2/12/93 ساعت 3بعد از ظهر