« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای وحید مومیوند با موضوع "ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور مشارکت در برنامه¬های پاسخگویی بار "

سمینار کارشناسی ارشد آقای وحید مومیوند با موضوع "ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور مشارکت در برنامه¬های پاسخگویی بار "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور مشارکت در برنامه‌های پاسخگویی بار پاسخگویی بار و میزان آلودگی استاد راهنما: دکتر حاتمی ،دکتر مرادی پژوهشگر: وحید مومیوند زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17

عنوان: ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور مشارکت در برنامه‌های پاسخگویی بار پاسخگویی بار و میزان آلودگی
استاد راهنما: دکتر حاتمی ،دکتر مرادی
پژوهشگر: وحید مومیوند
زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17