سمینار کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌»

سمینار کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک عنوان: پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌

استاد راهنما: دکتر گودرزی 

ارائه دهنده‌: کیان اسدی

چهارشنبه 13/04/1397  ساعت 9

مکان: سمینار 3  گروه مکانیک