« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌»

سمینار کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک عنوان: پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: پدیده‌ی ریزش گردابه‌ای حول محور استوانه‌

استاد راهنما: دکتر گودرزی 

ارائه دهنده‌: کیان اسدی

چهارشنبه 13/04/1397  ساعت 9

مکان: سمینار 3  گروه مکانیک