« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای یونس کرد بلاغی با عنوان «طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری»

سمینار کارشناسی ارشد آقای یونس کرد بلاغی با عنوان «طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی پژوهشگر: یونس کردبلاغی زمان: 15/11/96 مکان: سمینار گروه برق

عنوان: طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری

استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی

پژوهشگر: یونس کردبلاغی

زمان: 15/11/96

مکان: سمینار گروه برق