« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی نانوکامپوزیت های تولید شده به روش ریخته گری گردابی"

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی نانوکامپوزیت های تولید شده به روش ریخته گری گردابی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی نانوکامپوزیت های تولید شده به روش ریخته گری گردابی استاد راهنما: دکتر کاظمی پژوهشگر: کمال عموری تاریخ ارائه سمینار: 10/10/93 ساعت 10 مکان: کلاس 9 دپارتمان مهندسی مواد

عنوان سمینار: بررسی نانوکامپوزیت های تولید شده به روش ریخته گری گردابی
 استاد راهنما: دکتر کاظمی پژوهشگر: کمال عموری
تاریخ ارائه سمینار: 10/10/93 ساعت 10
مکان: کلاس 9 دپارتمان مهندسی مواد