سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده دانشوری با عنوان «ردیابی گروه های با تعداد کم »

سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده دانشوری با عنوان «ردیابی گروه های با تعداد کم »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " ردیابی گروه های با تعداد کم " پژوهشگر: آزاده دانشوری استاد راهنما: دکتر عباس رمضانی تاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " ردیابی گروه های با تعداد کم "

پژوهشگر: آزاده دانشوری

استاد راهنما: دکتر عباس رمضانی

تاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11