« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده طاهری با عنوان "آنالیز ارتعاشات چرخ و زنجیر وشناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی"

سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده طاهری با عنوان "آنالیز ارتعاشات چرخ و زنجیر وشناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: آنالیز ارتعاشات چرخ و زنجیر وشناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی استاد مربوطه: دکتر مهدی کریمی گرداورنده: آزاده طاهری شماره دانشجویی: 9213443005

موضوع: آنالیز ارتعاشات چرخ و زنجیر وشناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی
 استاد مربوطه: دکتر مهدی کریمی
 گرداورنده: آزاده طاهری شماره دانشجویی: 9213443005