سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه کدیور با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده»

سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه کدیور با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده اساتید راهنما: آقای دکتر علیرضا حاتمی آقای دکتر محمد حسن مرادی ارائه دهنده: الهه کدیور زمان: چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق

عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده

اساتید راهنما: آقای دکتر علیرضا حاتمی

آقای دکتر محمد حسن مرادی

ارائه دهنده: الهه کدیور

زمان: چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ 

مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق