سمینار کارشناسی ارشد خانم اله خدابخشی با عنوان «تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم اله خدابخشی با عنوان «تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی پژوهشگر: الهه خدابخشی تاریخ ارائه سمینار: 7/6/94 ساعت 10 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی

استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی

پژوهشگر: الهه خدابخشی

تاریخ ارائه سمینار: 7/6/94 ساعت 10

مکان: سمینار مواد