« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا کاتبی با عنوان «ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت استاد راهنما: دکتر محمد نصیری استاد مشاور: دکتر محسن رضوان ی نگارش: زهراکاتبی زمان: چهارشنبه 18/11/1396 مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی ساعت: 10:00

عنوان: ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

استاد مشاور: دکتر محسن رضوان

ی نگارش: زهراکاتبی

زمان: چهارشنبه 18/11/1396

مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی

ساعت: 10:00