سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا کامران با عنوان «ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا کامران با عنوان «ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی دانشجو: سارا کامران استاد راهنما: دکتر بهنامیان زمان: چهارشنبه ، سیزده دیماه 96 ساعت 10 صبح مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی

دانشجو: سارا کامران

استاد راهنما: دکتر بهنامیان

زمان: چهارشنبه ، سیزده دیماه 96 ساعت 10 صبح

مکان: کلاس سمینار صنایع