« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا کامران با عنوان «ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی دانشجو: سارا کامران استاد راهنما: دکتر بهنامیان زمان: چهارشنبه ، سیزده دیماه 96 ساعت 10 صبح مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چند کارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیر مرتبط با درنظرگرفتن زمان‌های آماده‌سازی

دانشجو: سارا کامران

استاد راهنما: دکتر بهنامیان

زمان: چهارشنبه ، سیزده دیماه 96 ساعت 10 صبح

مکان: کلاس سمینار صنایع