« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم سعیده وثاقتی فاضل با عنوان «ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سعیده وثاقتی فاضل با عنوان «ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی نگارش: سعیده وثاقتی فاضل زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 14:00

عنوان: ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی

نگارش: سعیده وثاقتی فاضل

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه

ساعت: 14:00