« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم سپیده لطفی با عنوان «تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی استاد: دکتر سید محمدرضا طوسی دانشجو: سپیده لطفی تاریخ: 15/11/1396 مکان: سمینار1 برق

عنوان: تخمین شارژ براساس مدل باتری خودروهای برقی با درنظر گرفتن جنبه های الکتروترمال فرسودگی

استاد: دکتر سید محمدرضا طوسی

دانشجو: سپیده لطفی

تاریخ: 15/11/1396

مکان: سمینار1 برق