سمینار کارشناسی ارشد خانم شیدا معمار دزفولی با عنوان «حل مساله زمان¬بندی کارگاه های باز منعطف چند هدفه»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شیدا معمار دزفولی با عنوان «حل مساله زمان¬بندی کارگاه های باز منعطف چند هدفه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: حل مساله زمان بندی کارگاه های باز منعطف چند هدفه استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه دهنده: شیدا معمار دزفولی مکان: کلاس سمینار صنایع چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 ساعت 10

عنوان: حل مساله زمان بندی کارگاه های باز منعطف چند هدفه

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: شیدا معمار دزفولی

مکان: کلاس سمینار صنایع

چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 ساعت 10