سمینار کارشناسی ارشد خانم شیرین رشیدی با عنوان « بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شیرین رشیدی با عنوان « بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف" پژوهشگر: شیرین رشیدی استاد راهنما: دکتر عباس رمضانی تاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11

سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف"

پژوهشگر: شیرین رشیدی

استاد راهنما: دکتر عباس رمضانی

تاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11