« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان استاد مشاور: دکتر محرم منصوری زاده پژوهشگر: طاهره رسائی زمان: 10 مهر 1396 ساعت: 17.30 مکان:گروه کامپیوتر

عنوان: ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار

استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان

استاد مشاور: دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: طاهره رسائی

زمان: 10 مهر 1396 ساعت: 17.30

مکان:گروه کامپیوتر