سمینار کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «مروری بر تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «مروری بر تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو دانشجو: عطیه السادات میرمعینی زمان : ساعت 16:00 چهارشنبه مورخ 14/4/1396 مکان :کلاس 11 دانشکده مهندسی

عنوان: مروری بر تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

دانشجو: عطیه السادات میرمعینی

زمان : ساعت 16:00 چهارشنبه مورخ 14/4/1396

مکان :کلاس 11 دانشکده مهندسی