« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم فائزه داوریان با عنوان «رویکرد بهینه سازی استوار برای زمان بندی و زمان بندی مجدد اتاق عمل در افق محدود با در نظر گرفتن محدودیت منابع»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فائزه داوریان با عنوان «رویکرد بهینه سازی استوار برای زمان بندی و زمان بندی مجدد اتاق عمل در افق محدود با در نظر گرفتن محدودیت منابع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: رویکرد بهینه سازی استوار برای زمان بندی و زمان بندی مجدد اتاق عمل در افق محدود با در نظر گرفتن محدودیت منابع استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه دهنده: فائزه داوریان تاریخ دفاع: دوشنبه 17/10/97 ساعت 11:30 مکان: سمینار دپارتمان صنایع

عنوان: رویکرد بهینه سازی استوار برای زمان بندی و زمان بندی مجدد اتاق عمل در افق محدود با در نظر گرفتن محدودیت منابع

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: فائزه داوریان

تاریخ دفاع: دوشنبه 17/10/97 ساعت 11:30

مکان: سمینار دپارتمان صنایع