سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه صلاحی با عنوان "ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب"

سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه صلاحی با عنوان "ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی گروه مکانیک ارائه سمینار کارشناسی ارشد موضوع: ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمودی دانشجو: فهیمه صلاحی زمان: شنبه ساعت 15 25/11/93 مکان:سمینار2

دانشکده مهندسی گروه مکانیک ارائه سمینار کارشناسی ارشد موضوع: ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمودی دانشجو: فهیمه صلاحی زمان: شنبه ساعت 15 25/11/93 مکان:سمینار2