« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه صلاحی با عنوان "ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب"

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی گروه مکانیک ارائه سمینار کارشناسی ارشد موضوع: ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمودی دانشجو: فهیمه صلاحی زمان: شنبه ساعت 15 25/11/93 مکان:سمینار2

دانشکده مهندسی گروه مکانیک ارائه سمینار کارشناسی ارشد موضوع: ایجاد تنش پسماند توسط کوبش جت آب استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمودی دانشجو: فهیمه صلاحی زمان: شنبه ساعت 15 25/11/93 مکان:سمینار2