سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم آرامی با عنوان «بررسی و معرفی انواع روش‌های ساختار افزایشی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم آرامی با عنوان «بررسی و معرفی انواع روش‌های ساختار افزایشی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی و معرفی انواع روش‌های ساختار افزایشی استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی پژوهشگر: مریم آرامی زمان: یکشنبه 18/4/96 ساعت مکان: 11 سمینار 3 مکانیک

عنوان سمینار: بررسی و معرفی انواع روش‌های ساختار افزایشی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی

پژوهشگر: مریم آرامی

زمان: یکشنبه 18/4/96 ساعت

مکان: 11 سمینار 3 مکانیک