« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم مولایی با عنوان «بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم مولایی با عنوان «بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO)بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024 استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: مریم مولایی تاریخ ارائه سمینار: 10/6/94 ساعت 10:20 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO)بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: مریم مولایی

تاریخ ارائه سمینار: 10/6/94

ساعت 10:20

مکان: سمینار مواد