« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم مولایی با عنوان «بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO)بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024 استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: مریم مولایی تاریخ ارائه سمینار: 10/6/94 ساعت 10:20 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO)بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: مریم مولایی

تاریخ ارائه سمینار: 10/6/94

ساعت 10:20

مکان: سمینار مواد