« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم منیژه نجفی با عنوان «تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن اساتید راهنما : دکتر حسن علم‌خواه دکتر محسن شیخی دانشجو: منیژه نجفی زمان : سه شنبه 26/10/1396 ساعت 11-12 مکان: سمینار مواد

عنوان: تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن

اساتید راهنما : دکتر حسن علم‌خواه دکتر محسن شیخی

دانشجو: منیژه نجفی

زمان : سه شنبه 26/10/1396 ساعت 11-12

مکان: سمینار مواد