« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم منیژه نجفی با عنوان «تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن»

سمینار کارشناسی ارشد خانم منیژه نجفی با عنوان «تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن اساتید راهنما : دکتر حسن علم‌خواه دکتر محسن شیخی دانشجو: منیژه نجفی زمان : سه شنبه 26/10/1396 ساعت 11-12 مکان: سمینار مواد

عنوان: تاثیر ضخامت پوشش نیتریدی نانو ساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) بر خواص سطحی آن

اساتید راهنما : دکتر حسن علم‌خواه دکتر محسن شیخی

دانشجو: منیژه نجفی

زمان : سه شنبه 26/10/1396 ساعت 11-12

مکان: سمینار مواد