سمینار کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «تخمین عمر جوانه زنی ترک خستگی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «تخمین عمر جوانه زنی ترک خستگی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تخمین عمر جوانه زنی ترک خستگی استاد: دکتر امیرحسین محمودی دانشجو: مهدیس گودرزی زمان: یکشنبه 18 تیرماه ساعت 11:30 کلاس سمینار 3

عنوان سمینار: تخمین عمر جوانه زنی ترک خستگی

استاد: دکتر امیرحسین محمودی

دانشجو: مهدیس گودرزی

زمان: یکشنبه 18 تیرماه ساعت

11:30 کلاس سمینار 3