« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهندس راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژ منیزیمی AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهندس راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژ منیزیمی AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژ منیزیمی AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن استاد راهتما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر اصفهانی پژوهشگر: راضیه چهارمحالی زمان: 12/04/96 ساعت8 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژ منیزیمی AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن

استاد راهتما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر اصفهانی

پژوهشگر: راضیه چهارمحالی زمان: 12/04/96 ساعت8

مکان: سمینار گروه مواد