« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم مونا شیرازی با عنوان «استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مونا شیرازی با عنوان «استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی پژوهشگر: مونا شیرازی تاریخ ارائه سمینار: 5/10/94 ساعت 15:30 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان سمینار: استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

پژوهشگر: مونا شیرازی

تاریخ ارائه سمینار: 5/10/94 ساعت 15:30

مکان: کلاس سمینار صنایع