« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اطلاعات از متن نظرات آنلاین کاربران به کمک مدل‌سازی موضوعی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اطلاعات از متن نظرات آنلاین کاربران به کمک مدل‌سازی موضوعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: استخراج اطلاعات از متن نظرات آنلاین کاربران به کمک مدل‌سازی موضوعی استاد راهنما: دکتر محرم منصور زاده استاد مشاور: دکتر مهدی سخائی نیا پژوهشگر: نرگس نعمتی فرد زمان: شنبه 19/4/1395 ساعت 17:30 مکان: سمینار یک گروه کامپیوتر

عنوان: استخراج اطلاعات از متن نظرات آنلاین کاربران به کمک مدل‌سازی موضوعی

استاد راهنما: دکتر محرم منصور زاده

استاد مشاور: دکتر مهدی سخائی نیا

پژوهشگر: نرگس نعمتی فرد

زمان: شنبه 19/4/1395 ساعت 17:30

مکان: سمینار یک گروه کامپیوتر