سمینار کارشناسی ارشد خانم نگین حقیقت با عنوان «مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند»

سمینار کارشناسی ارشد خانم نگین حقیقت با عنوان «مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند استاد راهنما: دکتر محمود نیلی پژوهشگر: نگین حقیقت تاریخ ارائه سمینار: 94/6/14 ساعت 12 مکان: دپارتمان عمران

عنوان سمینار: مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند

استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

پژوهشگر: نگین حقیقت

تاریخ ارائه سمینار: 94/6/14 ساعت 12

مکان: دپارتمان عمران