« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم ژاله کیانی با عنوان «توزیع کالاهای پزشکی با جمع¬آوری زباله¬های دارویی به وسیله وسایل نقلیه ترکیبی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی »

سمینار کارشناسی ارشد خانم ژاله کیانی با عنوان «توزیع کالاهای پزشکی با جمع¬آوری زباله¬های دارویی به وسیله وسایل نقلیه ترکیبی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: توزیع کالاهای پزشکی با جمع‌آوری زباله‌های دارویی به وسیله وسایل نقلیه ترکیبی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی ارایه دهنده: ژاله کیانی استاد راهنما:دکتر جواد بهنامیان زمان: شنبه 6 بهمن ماه 1397. ساعت 11:30 مکان: کلاس سمینارصنایع

عنوان: توزیع کالاهای پزشکی با جمع‌آوری زباله‌های دارویی به وسیله وسایل نقلیه ترکیبی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی

ارایه دهنده: ژاله کیانی

استاد راهنما:دکتر جواد بهنامیان

زمان: شنبه 6 بهمن ماه 1397. ساعت 11:30

مکان: کلاس سمینارصنایع