سمینار کارشناسی ارشد خانم کتایون جوکار با عنوان «بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار»

سمینار کارشناسی ارشد خانم کتایون جوکار با عنوان «بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه ارائه دهنده: کتایون جوکار تاریخ دفاع: یک‌شنبه 17/04/1397 ساعت 10 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار

استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه

ارائه دهنده: کتایون جوکار

تاریخ دفاع: یک‌شنبه 17/04/1397 ساعت 10

مکان: سمینار گروه مواد