سمینار کارشناسی ارشد خانم کتایون جوکار با عنوان «بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه ارائه دهنده: کتایون جوکار تاریخ دفاع: یک‌شنبه 17/04/1397 ساعت 10 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی ایجاد پوشش‌های نیتریدی برروی قالب‌های ریخته‌گری آلومینیوم از جنس فولاد گرم‌کار

استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه

ارائه دهنده: کتایون جوکار

تاریخ دفاع: یک‌شنبه 17/04/1397 ساعت 10

مکان: سمینار گروه مواد