« بازگشت

سید بهزاد فضائلی

سید بهزاد فضائلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی        عنوان:

بهبود کیفیت  بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی  با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم‌های دقت پایین ویدئویی 


استاد راهنما:

دکتر عبد الحمید پیله وراستاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

 

اساتید داور:

دکتر منصوری‌زاده

دکتر مهدی عباسی


نگارش:

سید بهزاد فاضلی

 

7/11/94

ساعت 30/11 صبح، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسیچكيده:

با توجه به توسعه سریع و گسترش پردازش‌ تصویر برای ارتباطات بصری و درک صحنه، نیاز به ارائه تصاویری‌ با وضوح بالا برای بهبود بصری و استخراج اطلاعات اضافی در تصاویر پزشکی،  سیستم‌های نظارت ویدئویی و تصاویر هوایی احساس می‌گردید. بر این اساس، الگوریتم‌های فراتفکیک برای این بهبود به کارگرفته شده‌اند، بطوریکه در این الگوریتم‌ها، علاوه بر بهبود کیفیت تصاویر خروجی، سایز فیزیکی تصاویر نیز افزایش می‌یابد. الگوریتم‌ها فراتفکیک ویدیویی مبتنی بر بازسازی، این کیفیت از دست رفته‌ی ناشی از عیوب دستگا‌ه‌های تصویر برداری وعوامل محیطی را، با توجه به ترکیب اطلاعات مفید فریم‌های همجوار، بازسازی نموده و کیفیت و سایز تصویر خروجی را افزایش می‌دهد. هدف الگوریتم‌های فراتفکیک، تهیه نمودن جزئیات کوچکتر از شبکه‌ی نمونه‌برداری دستگاه تصویربرداری به وسیله‌ی افزایش تعداد پیکسل‌ها در واحد سطح در یک تصویر می‌باشد. در این پژوهش، روشی برای بهبود کیفیت فراتفکیکی ویدیویی مبتنی بر MAP ارائه گردیده است، بطوریکه برای جبران حرکت از یک روش شار نوری جدید استفاده شده و برای جلوگیری از تاثیرات نویز و خطای ناشی از جبران حرکت در فرآیند بازسازی، از سیستم وزن‌دهی و دسته‌بندی پیکسل‌ها استفاده گردیده است. همچنین برای همگرایی بهتر و جلوگیری از افتادن الگوریتم در کمینه‌های محلی و همچنین بهبود کیفیت نواحی که در آن پیکسل‌ها دچار انسداد گردیده‌اند، از یک مقدار دهی اولیه مبتنی بر فراتفکیک تک تصویر استفاده شده است و در نهایت یک مرحله پس پردازش، برای کاهش اثرات نامطلوب باقی مانده به آن اعمال می گردد. نتایج آزمایش‌ها بر روی شش ویدیو با پیچیدگی‌های حرکتی مختلف و نویز متفاوت، نشان میدهد که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها، از نظر معیار PSNR  و SSIM و از لحاظ بصری از کیفیت بهتری برخوردار می‌باشد.


واژه‌های کلیدی: فراتفکیک ویدیوی، شار نوری.