سیمنار کارشناسی ارشد سید یونس میری با عنوان «تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان پژوهشگر: سید یونس میری‌نژاد زمان: ۱۵/۶/۱۳۹۵ ساعت : ۱۶ مکان: سمینار ۱ گروه کامپیوتر

عنوان: تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD

استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان

پژوهشگر: سید یونس میری‌نژاد

زمان: ۱۵/۶/۱۳۹۵ ساعت : ۱۶

مکان: سمینار ۱ گروه کامپیوتر