« بازگشت

سیمنار کارشناسی ارشد سید یونس میری با عنوان «تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD»

سیمنار کارشناسی ارشد سید یونس میری با عنوان «تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان پژوهشگر: سید یونس میری‌نژاد زمان: ۱۵/۶/۱۳۹۵ ساعت : ۱۶ مکان: سمینار ۱ گروه کامپیوتر

عنوان: تشخیص فعالیت انسان با استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ویدئو‌های RGBD

استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان

پژوهشگر: سید یونس میری‌نژاد

زمان: ۱۵/۶/۱۳۹۵ ساعت : ۱۶

مکان: سمینار ۱ گروه کامپیوتر