شیما ملکی

شیما ملکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات گرایش شبکههای کامپیوتری

 

عنوان:

 

بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریان‌‌ها جهت کاهش سربار کنترلر  

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی عباسی

 

استاد  مشاور:

دکتر محمد نصیری

 

داوران :

دکتر محرم منصوری زاده

دکتر مرتضی صنعتی

 

نگارش:

شیما ملکی

 

زمان : یکشنبه 24 بهمن ماه ساعت 18

مکان : آمفی تئاتر

 

 

 

چکیده

شبکههای مبتنی بر نرمافزار با این هدف که کل شبکه به صورت یک موجودیت قابل برنامهریزی مدیریت شود، ارائه شده و در حال توسعه است. پروتکل OpenFlow بهعنوان پروتکلی مطرح در این زمینه، به منظور پیادهسازی سیاستهای مدیریتی موردنظر، قوانین جدید هدایت بستهها را در مورد جریانهای متمایز بستهها تحت عنوان درایههای جریان در جدولهای جریان سوییچهای شبکه نصب میکند. جدولهای جریان با وجود سرعت بالا ظرفیت محدودی دارند. بنابراین، مدت زمان نگهداری و نحوه جایگزینی درایههای مفیدتر، به چالشی مهم در این پروتکل تبدیل شده است. در نتیجه ناکارآمدی سیاست جایگزینی درایههای جدول جریان، به دلیل عدم حضور درایههای جریان متناظر با بستههای ورودی در جدول جریان سوییچ، میزان مراجعات به کنترلر جهت هدایت این بستهها و در نتیجه تاخیر هدایت بستهها افزایش مییابد. از همینرو، تمرکز این پژوهش، بر ارائه روشی پویا جهت جایگزینی درایههای جدول جریان است که بتواند سربار کنترلر را تا حد امکان کاهش دهد. ایده کلیدی در روش پیشنهادی آن است که از محبوبیت جریانهای ترافیکی موجود در جدول در دفعات پیش جهت انتخاب جریان موردنظر برای جایگزینی استفاده شود. پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی به کمک ابزار MiniNet و مقایسه نتایج آن با الگوریتمهای جایگزینی موجود، چون FIFO و Random نشاندهنده افزایش قابل توجه در نرخ برخورد در جدول جریان سوییچ Openflow  بوده و برتری آن را در کاهش سربار کنترلر تایید مینماید.

 

Abstract

The software defined networks has been presented with the aim of managing the overall network as a performable entity and is developing currently. OpenFlow as an important protocol in this context, installs new packet forwarding rules which correspond to distinct packet flows as flow entities in flow tables of network switches to implement desired management policies. Flow tables, though having high speeds, have limited capacity. Therefore, maintenance time and the method of replacement of more useful entities has became an important challenge in this protocol. As a result of the ineffectiveness of the policy of replacing flow table entries, due to the absence of flow entries corresponding to incoming packets in the switch flow table, the number of references to the controller for replacing the above-mentioned entries and consequently the delay of forwarding packets are increased. Hence, the main focus of this research is to provide a dynamic method for replacing the elements of flow table that can reduce the overhead of controller as much as possible. The key idea behind the proposed method is to use the popularity of traffic flows in the flow table to choose flows for replacement. Implementing the proposed algorithm using MiniNet tool and comparing the results with existing replacement algorithms, including FIFO and Random, shows a significant increase of hit rate in flow table of OpenFlow switch and confirms its superiority in reducing the overhead of controller.

 

 

رزومه       مشخصات فردی

         نام و نام خانوادگی : شیما ملکی

         تاریخ تولد : 1366/6/30

 -----------------------------------------------------------------------------

  تحصیلات

         دیپلم ریاضی - فیزیک در سال1383 با معدل 18.87

         کاردان رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار در دانشگاه ایلام در سال 1386 

         کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه جهاد دانشگاهی کرمانشاه در سال1389 با معدل کل 17.61

         کارشناس ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری دانشگاه بوعلی سینا همدان  

 -----------------------------------------------------------------------------

دوره های گذرانده

         دوره ی تکنسین کامپیوتر شبکه از فنی و حرفه ای کرمانشاه

 -----------------------------------------------------------------------------            

سوابق پژوهشی:

         ارائه مقاله در هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش) 2016IKT( با عنوان : روشی حافظه دار برای جایگزینی درایه های جدول جریان با هدف کاهش سربار کنترلر در شبکه های مبتنی بر نرم افزار  

         ارائه پوستر در هفته پژوهش در دانشگاه بوعلی سینا با عنوان "بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکه های مبتنی بر نرم افزار بر اساس تحلیل آماری جریانها"

سوابق کاری 

         به مدت دو سال در دبیرخانه دفتر فنی استانداری سال ۸۶

         داده آمایی در اداره ثبت اسناد شهرستان ایلام

         همکاری در شرکت نوژان ارتباط ایلام

         تدریس خصوصی برنامه نویسی در آموزشگاه کامپیوتری

تماس با من

         پست الکترونیکی : maleki.4591@yahoo.com

         آدرس: ایلام- بلوار شهید صدوقی کوچه الغدیر- پلاک 11

         شماره تماس: 09189409052

 -----------------------------------------------------------------------------

مهارت ها و توانایی ها

          C , C++ , fortran, c# ,python :زبان های برنامه نویسی

          HTML , shell script (linux) :زبان های اسکریپتی

          SQL server , Access:پایگاه داده های

         کار در محیط های شبیه سازی ns3 ,mininet, Arena

          Active Directory, DNS, DHCP :و سرویس های آن مانند  windows serverکار با

         کار با نرم افزار مدیریت شبکه PRTG

         کار با سوییچ نرم افزاری OpenVirtualSwitch 

          RouterOS Microtik کار با

         کار با کنترلر RYU برای شبکه های مبتنی بر نرم افزار

         کار با نرم افزارهای:

o Packet Tracer (Network Simulation Program), 

o MATLAB (machine learning algorithms),

o Wireshark (Networking),

o Visual Studio ,

 o Office (word &