« بازگشت

شیما ملکی

شیما ملکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات گرایش شبکههای کامپیوتری

 

عنوان:

 

بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریان‌‌ها جهت کاهش سربار کنترلر  

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی عباسی

 

استاد  مشاور:

دکتر محمد نصیری

 

داوران :

دکتر محرم منصوری زاده

دکتر مرتضی صنعتی

 

نگارش:

شیما ملکی