« بازگشت

علی غیبی

علی غیبی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

جلسه­ي دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان:  بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی

Title: Analysis of a two – stage transcritical CO2 refrigeration cycle with ejector and bypass before internal heat exchanger  

 

استاد راهنما : دكتر محسن گودرزي

اساتيد ممتحن : دكتر فضل الله اسكندري- دكتر حبيب الله سايه وند

دانشجو : علي غيبي

چكيده:

          افزایش روز افزون مصرف انرژی و محدودیت منابع آن از یک سو و مصرف بی رویه­ی آن توسط جوامع مختلف از سوی دیگر، باعث هدر دا