فائزه علی میرزایی

فائزه علی میرزایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

01

دانشکدة مهندسي

گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

 

 

عنوان:

 ارائه روشی ترکیبی برای تولید تصاویر پانوراما مبتنی بر الگوریتم های هوشمند

 

 

استاد راهنما:

دکتر حسن ختن­لو

 

اساتید داور:

دکتر میرحسین دزفولیان

دکتر محرم منصوری زاده

 

پژ.هشگر:

فائزه علی میرزائی

fa.mirzaee20@gmail.com

 

چکیده فارسی

پیدا کردن ارتباط بین تصاویر و ترکیب آن­ها با یکدیگر بدون اثر دوخت، به­منظور بازنمایی یک منظره با زاویه دید باز، یکی از زمینه­های رایج در بینایی ماشین می­باشد. به این فرآیند، موزائیک کردن تصاویر و به هر دور نمای وسیع از یک منظره، پانوراما گویند. با توجه به کاربرد گسترده تصاویر پانوراما و پیچیده بودن فرآیند تولید این تصاویر، سیستم­های خودکار متنوعی برای این منظور ارایه شده­اند. این سیستم­ها عمدتا از چهار گام تشکیل شده­اند.

ü     همترازسازی: در گام اول، ارتباط بین تصاویر مشخص شده و بر روی یکدیگر تراز می­شوند.

ü     تعیین سطح روشنایی: در این گام، با توجه به ارتباط بین تصاویر، سطح روشنایی بهینه برای هر تصویر شرکت کننده در پانورامای نهایی تعیین می­شود.

ü     انتخاب مرز مشترک

ü     ترکیب: در گام نهایی، تصاویر در نواحی هم­پوشان با توجه به سطح روشنایی بهینه مشخص شده، با یکدیگر ترکیب می­شوند.

 چالش های عمده ای در این زمینه مطرح است، از جمله: تفاوت در سطح روشنایی بین تصاویر، وجود اشیای متحرک در ناحیه هم­پوشان بین تصاویر، تخمین مرز مشترک بهینه در ناحیه هم پوشان و غیره. اگر سطح روشنایی تصاویر همسایه متفاوت باشد، در هنگام ترکیب، در محل دوخت دو تصویر، باریکه نور به­وجود می­آید. اگر در نواحی هم­پوشان تصاویر، تغییراتی صورت گیرد مثلا اشیایی جابجا شوند، مسئله­ای موسوم به شبح­گون شدن رخ می­دهد. در این صورت، پانورامای تولید شده در این نواحی تار بوده که از کیفیت تصویر کاسته می شود.

برای پوشش دادن این مسائل، راه کارهای متعددی ارائه شده است. اما متاسفانه این راه کارها در شرایطی که سطح روشنایی تصاویر اختلاف زیادی با هم دارند، کارایی خود را تا حدودی از دست می دهند. تمرکز عمده این پژوهش پوشش دادن مسائل اختلاف سطح روشنایی تصاویر و انتخاب مرز مشترک بهینه می باشد. در این رساله روشی ترکیبی برای تولید تصاویر پانوراما مبتنی بر الگوریتم های هوشمند ارائه شده است.

 

Abstract:

          One of the usual fields of computer vision is to find the relation among images and blend them with seamless image stitching in order to create an image with large field of view. This process is called image mosaicing, and any widespread view is called a panorama. With the general application of panoramic (mosaic) images and the complicated process of creating them, a variety of automatic systems have been presented for this purpose. Such systems are mostly developed in for stages.

ü Registration: In the first stage the relation among the image is distinguished and they are registered upon each other.

ü Brightness tuning: In this stage, the optimal degree of brightness for every image contributing to the final panorama is determined according to the relation among images.

ü Seam finding: In this stage, finding the optimal seam in overlapping area between two images is goal. This seam must be place in where that difference between two images is minimum.

ü Compositing: The last stage is where the images are blended in the overlapping areas with the optimal degree of brightness.

Two main challenges such systems encounter are the different degrees of brightness of the images, and moving objects in the overlapping areas. With different degrees of brightness in the neighboring images while blending, there will appear a light strip. With moving objects in the overlapping areas, you will have problems like ghosting or cutting of the objects in the final panorama. Different methods have been suggested to solve the problem, but unfortunately they have proved inefficient with large motion and exposure differences in the overlapping areas. The main purpose of this research was to address these two challenges. This thesis presents a synthetic approach for produce panorama images based on intelligent systems. The suggested approach is quite stable in large motion and exposure differences in the overlapping areas.

 

 

 

زمان: چهارشنبه 29 بهمن 1393- ساعت 9

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسیاطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : فائزه علی میرزائی


سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر / گرایش هوش مصنوعی

تحصیلات

سال اخذ مدرک کارشناسی : 1389

عنوان پایان نامه کارشناسی : بررسی و ارزیابی الگوریتم های تشخیص توده های سرطانی در تصاویر پزشکی

کارشناسی ارشد : دانشگاه بوعلی سینا همدان/ رشته مهندسی کامپیوتر / گرایش هوش مصنوعی

معدل کارشناسی ارشد : 18.54 (رتبه دوم)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه روشی ترکیبی برای تولید تصاویر پانوراما مبتنی بر الگوریتم های هوشمند

تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد : 29/11/1393

مقالات کارشناسی ارشد : در حال اقدام

مهارت ها

آشنایی و کار با زبان های برنامه نویسی C , C++, Matlab , ASP.Net , CSS, C#  .

دارای مدرک تکنسین شبکه های کامپیوتری از سازمان فنی و حرفه ای .

آشنایی کامل به زبان انگلیسی