فراخوان رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فراخوان رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علمی ایران) در نظر دارد از رساله های دکتری در چارچوب سیاست های راهبردی و پژوهشی نظام حمایت نماید.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علمی ایران) در نظر دارد از رساله های دکتری در چارچوب سیاست های راهبردی و پژوهشی نظام حمایت نماید. اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق به نشانی www.insf.org در دسترس میباشد.