مبین صالحی

مبین صالحی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشکده مهندسي

  گروه آموزشی مکانیک       

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان: 

تعیین ضرایب شدت تنش ناشی از کشش و برش در ترک‌های زیرسطحی با استفاده از روش تابع وزنی

 

استاد راهنما:

دکتر رحمن سیفی

 

اساتید ممتحن:

دکتر هاشم مظاهری

دکتر مهدی شعبان

 

نگارش:

مبین صالحی

 

تاریخ:

12/12/96

مکان:

سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

زمان:

ساعت 30/16


 

BU-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Mechanical Engineering

 

Thesis submitted for Master of Science in Mechanical Engineering, Applied Design